Sami procijenite koliko je bilo ljudi na protestu opozicije, a koliko na mitingu vlasti.

protesti miting