Agencija za lijekove i medicinska sredstva u Bosni i Hercegovini (AML) povukla je prošle sedmice saglasnost za oglašavanje "kafetina" široj javnosti u toj zemlji.

kafetin

U obavještenju koje se nalazi na sajtu ove agencije navodi se da je riječ o loijeku koji sadrži kodein, koji je opojna droga i, u skladu sa zakonom, zabranjeno ga je oglašavati široj javnosti.

- Za kodein su prošle godine objavljene nove bezbjednosne informacije od Evropske agencije za lijekove, a koje se odnose na ograničenje u primjeni gotovih lijekova koji u sastavu imaju kodein kao aktivnu supstancu. Zato je ALM donijela rješenje o odbijanju zahtjeva za oglašavanje, kao i rješenje o stavljanju van snage saglasnosti za oglašavanje tableta "kafetina" široj javnosti - navodi se u obavještenju ovog tijela.

U ALM-u naglašavaju da je ovaj lijek bezbjedan i kvalitetan, zbog čega ostaje u prodaji, ali je cilj spriječiti da oglašavanje u medijima dovede do njegove masovnije upotrebe.