Boračka organizacija Republike Srpske /BORS/ smatra da bi oko 15 miliona KM, koji su prema Akcionom planu Vlade Srpske planirani za zapošljavanje boračkih kategorija, trebalo usmjeriti za subvencionisanje zapošljavanja u privredu da bi ove kategorije stanovništva dobile trajna zaposlenja, rekao je u Trebinju predsjednik BORS-a Milomir Savčić.

milomir savcic bors

Nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima trebinjskog, bilećkog i ljubinjskog odbora BORS-a, te lokalnih vlasti i privrednika sa ovog područja, Savčić je istakao da su sredstvima koja se daju za samozapošljavanje ili se daju poslodavcima u manjem iznosu kratkoročna, odnosno ljudi se nakon izvjesnog vremena ponovo vraćaju na biroe za zapošljavanje.

"Cilj Boračke organizacije je da uradi akcioni plan zapošljavanja i da ga uputi Vladi Republike Srpske na usvajanje sa konkretnim prijedlozima. Jedan od njih bi bio da sredstva od oko 8.000 KM za samozapošljavanje usmjerimo u određena preduzeća uz obavezu da jedan broj radnika bude zaposlen za stalno", rekao je Savčić novinarima nakon sastanka.

On je napomenuo da se problem nezaposlenosti boraca mora rješavati na tri nivoa - lokalnih, republičkih vlasti i privrede, te da je na sastanku zaključeno da postoji potreba za izradom socijalne karte nezaposlenih boraca, da bi prioritet pri zapošljavanju imali oni u čijim porodicama niko ne radi.

"Svi smo se saglasili da politiku treba izbaciti iz ove problematike, odnosno da smo protiv takozvanog izbornog zapošljavanja - a u svrhu dobijanja glasova. Briga o borcima treba da bude stalni i prioritetni zadatak, čime ćemo pokazati i društvenu odgovornost prema ovim kategorijama", rekao je Savčić.

Predsjednik Regionalnog odbora BORS-a u Hercegovini Svetozar Aćimović rekao je da je u Trebinju od ukupno 6.000 kategorisanih boraca njih više od 450 na birou za zapošljavanje, od čega je 186 iz porodica u kojima niko ne radi.

Aćimović je ponovio da Boračka organizacija neće dozvoliti da se na njoj grade politički poeni.

"Ono što želimo jeste da se obezbijedi posao našim saborcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca", rekao je Aćimović.

Predsjednik BORS-a Milomir Savčić održaće danas i u Gacku sastanak sa predstavnicima boračkih organizacija, opštinskih uprava i privrednika sjevera Hercegovine.