Savez za pravu i red - Lista Nebojše Vukanovića, objavila je radnu verziju programa razvoja "Trebinje 2016 - 2020", u kojoj na 70 stranica detaljno predstavlja viziju razvoja Trebinja u naredne četiri godine, projekte koji trebaju da se urade, te definiše precizan način njihovog finansiranja i funkcionisanja.

vukanovic

Prema Vukanovićevim riječima, program je objavljen s obziron na to da je stav Saveza za pravu i red da ljudi trebaju da se okupljaju oko programa, ideja i jasne vizije razvoja grada, a ne oko ličnih interesa i interesnih grupacija.

"Tim ljudi je radio na izradi programa, za koji mi smatramo da je najbolji i najrealniji prijedlog ubrzanog razvoja Trebinja u narednom periodu", kaže Vukanović.

On je dodao da očekuje da se oko programa povede javna rasprava i da građani iznesu svoje primjedbe i sugestije, a kako bi do početka izborne kampanje bio postignut što širi konsenzus, najbolja rješenja i usaglašen prijedlog razvoja Trebinja 2016-2020.

Sve primjedbe, zamjerke, sugestije, nove ideje i prijedloge na predloženi program građani mogu da pošalju na imejl adresu: nebojsa.vukanovic@gmail.com.

Program možete da pročitate OVDJE.