Fakultet za proizvodnju i menadžment /FPM/ Trebinje je jedan od domaćina promocije takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju 2016. godine u Republici Srpskoj, koja će se 18. aprila održati u prostorijama ove ustanove.

fpm trebinje

Učesnici promocije su predstavnici Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i predstavnik Saveza inovatora Republike Srpske.

Početak je u 11.00 sati.

Promociju takmičenja organizuje Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, a sa ciljem promovisanja preduzetničke klime u Republici Srpskoj.