Centar javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje poziva sve građane na oprez prilikom spaljivanja korova i drugog gorivog materijala, kao i da, ukoliko to već čine, pale na dozvoljenim mjestima - ne u blizini šumskih kompleksa i zasada, kao i uz prijavu vatrogascima. pozar

S obzirom na to da u istočnoj Hercegovini počinju proljećni radovi na uređivanju obradivih površina, neophodno je da se posebna pažnja obrati na vatru koja se pali, kako bi se očistile obradove površine, a koju ne treba ostavljati bez nadzora.

"U ovakvim situacijama neophodno je da se korov i gorive materije pale na dozvoljenim mjestima, ne u blizini šumskih kompleksa i zasada", ističu u CJB Trebinje i dodaju da je potrebno preduzimanje neophodnih mjera predostrožnosti kako bi se spriječilo raznošenje vatre vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.
U Centru navode da je na području koje operativno pokrivaju, u 2015. godini, evidentirano 119 požara na otvorenom prostoru, od čega su 63 bila u državnoj, a 56 u privatnoj svojini.

Centar javne bezbjednosti Trebinje apeluje na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike na povećan stepen opreznosti, te da se svako nekontrolisano gorenje bilo koje materije prijavi najbližoj vatrogasnoj jedinici ili policijskoj stanici.