Prosijecanjem šume i šikare za dolazak mašina na lokalitetu Dubrave u regiji Zupci, kod Trebinja, srpski biznismen Rodoljub Drašković počeo je s realizacijom projekta gradnje aerodroma na granici trebinjske opštine sa susjednom Crnom Gorom.

hercegovina zupci

Draškoviću je već prodato 200.000 metara kvadratnih gradskog građevinskog zemljišta na ovom lokalitetu.

Radenko Drašković, jedan od direktora u kompaniji "Svislajon", kaže da je gradnja aerodroma, kao važan prateći sadržaj, inicirana započetim projektima u Gradu sunca koji realizuje takođe Rodoljub Drašković, te da je projekat u opštem interesu građana.

Pored piste dužine 1.700 metara, aerodrom će, prema planu, imati i sve potrebne tehničke sadržaje - kontrolni toranj, pristanišne platforme za stacioniranje aviona, upravnu zgradu, meteorološku službu, hangar sportske i opšte avijacije, te pristupne saobraćajnice.