Hram Vasilija Blaženog nalazi se na Crvenom trgu u Moskvi. Izgradnju crkve je naručio car Ivan IV Grozni, pravilno Ivan Strašni, i bila je građena između 1555. i 1561. godine kao sjećanje na osvajanje Kazanskog kanata. Car Fjodor Ivanovič je 1588. dodao kapelu na istočnoj strani iznad groba Vasilija Blaženog, ruskog sveca po kome je crkva nazvana.

hram vasilija velikog moskva rusija

Prvobitna ideja je bila da se izgrade gusto zbijene kapele, svaka posvećena jednom svecu na čiji je dan car dobio bitku. Jedna od jedinstvenosti hrama je što je na jednom temelju istovremeno podignuto devet zasebnih crkava. Kad ljudi danas gledaju crkvu, čini im se da je to jedno ogromno zdanje i kad uđu u njega dospiju u jedinstvenu prostoriju. Legenda kaže da je Ivan Grozni oslijepio neimara Postnika Jakovljeva kako ni za koga više ne bi izgradio ovako lepu građevinu. 12. jula 1561. godine hram je bio osvećen, o čemu govori natpis ispod kupole: „Na dan apostola Petra i Pavla osvećena je Pokrovska crkva“. Još jedna legenda kaže da je Pokrovska crkva navodno bila sagrađena kao „nebeski Jerusalim“, zbog čega se pored nje i nalazi Lobno mjesto (mjesto lobanje) – Golgota.

hram vasilija velikog moskva rusija

Poslije restauracije, koja je Pokrovskoj crkvi vratila istorijski oblik, u hramu su počevši od 1990. godine obnovljena bogosluženja. Ona se ovdje vrše samo dva puta godišnje: na dan sjećanja na Vasilija Blaženog i na praznik Pokrova Bogorodice. Devet ikonostasa, na kojima se nalazi 400 ikona iz 16-19. vijeka nalazi se u hramu. Njegovi zidovi su oslikani uljanim slikama i freskama.

I u njemu je uvijek prohladno, čak i za vrijeme iscrpljujuće žege, zahvaljujući majstorstvu velikih ruskih neimara Barme i Posnika, koje, naravno, car nije oslijepio, već su u Rusiji sagradili još mnogo hramova.

hram vasilija velikog moskva rusija

Pokrovski sabor, poznat kao Hram Vasilija Blaženog, više puta je mijenjao svoj izgled, bio svjedok mnogih istorijskih promjena i preživio mnoge opasnosti. Hram je odmah po izgradnji bio svjedok požara koji su divljali Moskvom u 16. i 17. vijeku. Tokom rata 1812. godine, opljačkali su ga Francuzi. U narodu se dugo pričalo da je Napoleon htio da digne hram u vazduh, ali da je njegovu namjeru spriječila jaka kiša, koja je ugasila zapaljeni fitilj.

hram vasilija velikog moskva rusija

Jednu kupolu Hrama Vasilija Blaženog oštetili su boljševici, kada su 1917. godine napali Kremlj. Poslije revolucije, starješinu hrama su strijeljali, imovina je bila zaplijenjena, a hram zatvoren. Za vrijeme Sovjetskog Saveza, Hram Vasilija Blaženog je ponovo bio u opasnosti. Arhitekte su predlagale da se hram digne u vazduh, jer je smetao kretanju tenkova za vrijeme vojnih parada. Prema još jednom predanju, kada su Staljinu pokazali maketu na kojoj je Hram bio uklonjen, vođa SSSR-a je rekao: "Vrati to na mjesto!".
Tako je hram nadživio sve one koji su htjeli da ga sruše i danas ostaje simbol Moskve i Rusije.

hram vasilija velikog moskva rusija