Donošenje novog zakona o borcima čiji će prednacrt biti predat Vladi Republike Srpske i kojim bi borci postali ustavna kategorija, utvrđivanje spiska pravih boraca i javno saopštavanje dezertera-funkcionera, biće jedni od glavnih zadataka Veterana Republike Srpske.

vetarni trebinje

Poručeno je ovo sa današnjeg skupa predstavnika Gradskog odbora Veterana Trebinje i predstavnika opštinskih odbora ovog udruženja od republičkog značaja iz istočne Hercegovine.

Oni ističu da njihova želja nije da razbijaju Boračku organizaciju, ali da su nezadovoljni njenim radom i činjenicom da u njenim redovima ima sve više dezertera.

"Težićemo da bude ugrađeni u ustavu, da se bez boraca Republike Srpske ne mogu donositi ključne stvari koje život znače ovom narodu i boračkoj populaciji", kazao je Žarko Kučinar, predsjednik Gradskog odbora Veterana Trebinje i član upravnog odbora Veterana RS zadužen za odnose sa javnošću.

On napominje da će prednacrt zakona o borcima biti predat Vladi RS na usaglašavanje, a sa ciljem rješavanja najvećih problema cijele boračke populacije - lažnih boraca i stvaranja kriterijuma za njihovo i zapošljavanje članova porodica poginulih boraca.

"Mi nismo protiv dezertera da ih hapsimo, oni su amnestirani, ali dezerteri ne smiju biti nikakav politički faktor ni u borcima, ni u organima Srpske", poručio je Kučinar, navodeći da u Trebinju ima deset direktora dezertera, kao i da će njihova imena uskoro ugledati svjetlo dana.

Kučinar je istakao da sve organizacije proistekle iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata moraju da budu jedinstvene, ali da više ne mogu da trpe nerad Boračke organizacije, koja se pretvara u birokratski aparat koji služi samo sebi, a ne narodu i Republici Srpskoj.

Dobrivoje Bojović, borac prve kategorije, ratni vojni invalid i logoraš, kaže da cilj Vetarana nije stvaranje raskola među borcima, ali jeste ukazivanje na nezadovoljstvo radom lokalne zajednice i Boračke organizacije.

"Poslije moje golgote koju sam prošao u hrvatskim kazamatima, gdje mi je cijev više bila u ustima nego mnogim predstavnicima Boračke u rukama, ja ne mogu da budem član Boračke jer sam član Udruženja logoraša istočne Hercegovine. To je, kažu, sukob interesa", istakao je Bojović.

BORAČKA ORGANIZACIJA: Osnivaju se samo pred izbore

Predsjednik Gradske boračke organizacije Pero Mišeljić, komentarišući navode predstavnika Veterana, kaže da se pred izbore u Republici Srpskoj osnivaju različite organizacije, radi različitih interesa.