Okružni privredni sud u Trebinju poništio je danas svoje ranije doneseno rješenje na osnovu koga se uspostavila privremena zabrana raspolaganja dijela neperspektivne vojne imovine u krugu bivše kasarne "Luka Vukalović".

gradska administracija trebinje

Prema riječima sudije Smaila Begovića, na osnovu dokaza koje je dostavio grad Trebinje na ročištu koje je održano 18. februara, utvrđeno je da je sporna parcela u vlasništvu grada Trebinja 1/1 od 2012. godine.

"Kada vam se da dokaz da je neko vlasnik neke parcele, onda ne postoji razlog za sudsku mjeru obezbjeđenja", kazao je Begović.

On je napomenuo da je, s druge strane, evidentno da grad Trebinje uknjižavanjem sporne parcele u svoje vlasništvo, nije postupio prema zaključku Vlade Republike Srpske iz 2007. godine, prema kome se, između ostalih, i sporna parcela dodjeljuje na korišćenje Eparhiji ZHiP.

Nepoštovanje odluke Vlade RS od strane grada Trebinje biće, smatra Begović, i osnov Eparhiji ZHiP da podnese tužbu protiv grada Trebinja i tako spriječi eventualnu prodaju sporne parcele.

"Eparhija je spornu nekretninu u kasarni koristila nesmetano do danas. U međuvremenu se pojavio oglas o prodaji nekretnina koji je objavio grad Trebinje, a na kome je bila i jedna parcela koja je prema zaključku Vlade RS pripala Eparhiji ZHiP", pojasnio je Begović, dodajući da je iz tog razloga Eparhija 5. februara i zatražila usvajanje privremene mjere zabrane raspolaganja dijela neperspektivne vojne imovine.

Podnošenje tužbe Eparhije protiv Grada Trebinje očekuje se tokom dana.

Begović je naglasio da je prema zaključku Vlade iz 2007. godine bilo problema samo u Trebinju, te u drugim opštinama nije bilo nikakvih sporova.