Arhiepiskop ohridski Jovan Vraniškovski rekao je danas da su makedonski zatvori mjesta gdje informacije teško izlaze u javnost i da je to je najbolja sredina za pojavu korupcije.

Arhiepiskop jovan

Učestvujući u razgovorima o temi "Učešće crkve u radu sa zatvorenim licima - mogućnost ili obaveza", u okviru simpozijuma "Teologija u javnoj sferi", koji se održava u Trebinju, arhiepiskop Jovan je istakao da se u Makedoniji "teško otvaraju ta zatvorska vrata", odnosno da se teško dobijaju informacije šta se dešava u njima.

Govoreći o ulozi crkve u životu zatvorenika, arhiepiskop je istakao da crkvu ne treba isključiti da daje svoj doprinos, "jer je crkva životno tijelo onih koji vjeruju".

"Crkva treba da ima socijalnu djelatnost u zatvorima, da na najrazličitije načine pomogne tim ljudima, ali u svakom slučaju može i treba da doprinosi poboljšanju života stanovnika", rekao je arhiepiskop.

On je govorio i o svojim iskustvima kada je boravio u makedonskim zatvorima kao zatvorenik.

Sveštenik Gligorije Marković, duhovnik u Okružnom zatvoru i specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, rekao je na ovom skupu da zatvor nijednog nevjernika ne pretvori u vjernika, nego da vjera pretvori čovjeka u vjernika, bilo gdje da se nalazi.

"Sloboda je duhovna kategorija i ona se ostvaruje na svakom mjestu, a oni koji stižu u zatvor, uglavnom, dolaze što su neslobodni, a svako od nas ko je neslobodan, za njega je vjera spasenje", dodao je Marković.

Navodeći da provodi veliki broj sati sa zatvorenicima, Marković je istakao da mu nikada niko od njih ništa nije tražio, osim duhovne podrške i duhovne utjehe.

Zamjenik Ombudsmana Srbije Miloš Janković smatra da osuđenim licima treba omogućiti sva prava koja im pripadaju po važećim standardima, jer ta prava, kako je rekao, upravo služe za to da oni kao ličnosti ne bi bili u situaciji gdje se mogu osjećati kao građani drugog reda.

Prije sesije u trebinjskom Okružnom zatvoru održana je radionica sa trebinjskim zatvorenicima, kojima je prezentovan program rada sa zatvorenicima u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Moderator sesije, profesor Predrag Dragutinović rekao je da su otvorene perspektive za buduću saradnju, napominjući da su državni organi Republike Srpske zainteresovani za razmjenu iskustava i unapređenje rada na tom polju, te da su u programu kolega iz Srbije prepoznali potencijale za to.