Povodom osnivanja Udruženja djece poginulih boraca „Nasljeđe“ i iznesenih tvrdnji na osnivačkoj skupštini, danas je saopštenjem za medije reagovala Boračka organizacija grada Trebinja.

boracka organizacija Saopštenje prenosimo u cjelosti.

Kao organizacija od posebnog i javnog interesa za RS koja u svom okviru organizovanja ima i Odbor porodica poginulih, nestalih i zarobljenih boraca, a koji u okvirima organizacije predstavlja i populaciju djece poginulih boraca, povodom formiranja Udruženja djece poginulih boraca “Nasleđe“, te iznesenih i objavljenih razloga za formiranje nevedenog udruženja, dužni smo da se obratimo javnosti te da demantujemo izjave.

Napominjemo da na čelu Odbora porodica poginulih, nestalih i zarobljenih boraca pri Gradskoj boračkoj organizaciji Trebinje nalazi upravo dijete poginulog borca g-din Dalibor Daković. Odbor ima uredno urađenu socijalnu kartu za svako dijete poginulog borca koje se nalazi na Birou za zapošljavanje i svojim kontinuiranim radom i aktivnostima nastoji riješiti problematiku zapošljavanja djece poginulih boraca u čemu ima punu podršku Organizacije koja je sastavljena upravo od saboraca poginulih im očeva koji kroz svoje aktivnosti i odluke uvijek u prioritet stavljaju problematiku porodica poginulih boraca što je ujedno definisano i Zakonom o pravima boraca, porodica poginulih zarobljenih i nestalih boraca, RVI-a i demobilisanih boraca.

Na području našeg grada imamo 373 porodice poginulih boraca sa stečenim statusom. Grad Trebinje i Vlada RS sa svojim privrednim subjektima, a uz aktivno učešće Boračke organizacije kroz razne programe rješavanja problematike ove boračke populacije u proteklom periodu prednjači ispred svih opština i gradova u RS.
Kroz projekat stambenog zbrinjavanja samo od strane Vlade RS u zajedničkim projektima sa gradom Trebinjem izgrađeno je i dodjeljeno 105 stambenih jedinica. Kroz projekat stambenog rješavanja putem privrednih subjekata iz našeg grada, te grada Trebinja dodjeljeno je još preko 130 stambenih jedinica. U ove projekte uključeni su i RVI-i od prve do četvrte kategorije invalidnosti. Tako da je nakon poslednje dodjele u novoizgrađenoj zgradi u Gorici, ostala potreba izgradnje manje zgrade čime bi ovaj projekat u potpunosti bio riješen. U ovaj projekt su paralelno obuhvaćene i 23 porodice poginulih boraca kroz besplatnu dodjelu građevinskog zemljišta kao i građevinskih paketa pomoći od strane Vlade RS. Dalje aktivnosti u stambenom rješavanju su se odvijale kroz pomoći sufinansiranja opštinskog Fonda solidarnosti pri kupovini stanova od strane samih porodica tako da je kroz pomoć sufinasiranja obuhvaćeno oko trideset porodica poginulih boraca.

Paralelna aktivnost stambenom rješavanju porodica poginulih boraca je i aktivnost zapošljavanja supruga poginulih boraca. Ovom aktivnošću su bili uključeni svi privredni subjekti kao i gradska administracija skoro svaka radno sposobna supruga dobila uposlenje pretežno u preduzećima javnog sektora ili u gradskoj administraciji. Kontinuiranim radom i kroz projekte školovanja djece porodice poginulih boraca svako dijete je bilo obuhvaćeno stipendiranjem bilo putem redovnog granta Grada Trebinja, Vlade RS kao i privrednih subjekata ili donatora. Zapošljavanje djece porodica poginulih boraca se vrši kontituirano u zavisnosti o završetku školovanja, tako da je ova tematika stalno prisutna, jer određeni broj djece se još uvijek školuje. Samo u poslednje dvije godine programom zapošljavanja djece od strane javnog sektora i gradske administracije zaposleno je više od 50 djece. Trenutno na Zavodu za zapošljavanje se nalazi oko sedamdeset troje djece. Ovaj broj je ovoliki jer su ovo upravo godine u kojim navedena djeca završavaju školovanje i samim tim ova materija nije konačna.

Navodi rukovodstva novoformiranog udruženja o nemogućnosti pristupu informacija od strane Boračke organizacije su netačni, jer sve aktivnosti Boračke organizacije kao i Odbora porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca pri boračkoj organizaciji su javni i transparentni, i u svakom momentu dostupni na uvid svakom članu.

Pored navedenih aktivnosti i kontinuiranog rada na navedenim projektima. Odbor porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca kroz aktivnosti Gradske boračke organizacije Trebinje aktivno učestvuje na obezbjeđenju banjskog liječenja kao i pomoć donatora iz Crne Gore redovno obezbjeđuje ljetovanje za određeni broj porodica poginulih boraca, kao i aktivno učestvovanje u obilježavanju svih važnih datuma vezanih za poslednji protekli odbrambeno-otadžbinski rat.

S toga smatramo da je bilo nepotrebno formiranje novog udruženja mimo Boračke organizacije, jer navedeni razlozi za njegovo formiranje nisu tačni, te umjesto jedinstva i zajedničkog zalaganja za rješavanje problematike ove boračke populacije vodi podjelama i nejedinstvu među djecom poginulih boraca.

ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU!

Predsjednik Odbora porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca

Dalibor Daković

Predsjednik Skupštine GBO Trebinje Pero Mišeljić