U Okružnom privrednom sudu u Trebinju danas je održana završna rasprava po tužbi Fudbalskog kluba Leotar protiv Bobar banke u likvidaciji, a narednom periodu očekuje se i presuda.

konferencija za novinare fk leotar

Ovaj sportski kolektiv tužio je Bobar banku jer je nakon likvidacije banke likvidacioni upravnik samovoljno, i pored upozorenja rukovodstva kluba sa Polica, raskinuo potpisani reporogram duga, blokira račun Leotara i narušio ranije postignuti dogovor o isplati duga Leotara Bobar banci i ostalim povjeriocima.

"Time je FK 'Leotar' doveden na korak od stečaja", kaže rukovdstvo trebinjskog kluba.

Oni se nadaju da će sud donijeti presudu da potpisani reprogram između FK "Leotar" i Bobar banke ostane na snazi, čime će se omogućiti normalno poslovanje kluba, deblokada računa i isplata preuzetih obaveza prema svim povjeriocima, a klub spasiti od odlaska u stečaj.