Gradska uprava grada Trebinja raspisala je danas Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za 2016. godinu, za šta je budžetom grada predviđeno 130.000 KM.

objavljen konkurs za stipendije

Prema podacima iz konkursa, biće dodijeljeno 130 stipendija, od čega po 40 stipendija za redovne studente druge godine, redovne studente treće godine i redovne studente četvrte, pete i šeste godine.

Biće dodijeljeno i deset stipendija za studente prve godine - imaoce diplome Vuk Karadžić koja je stečena kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i nadarene studente sa najvišom postignutom ocjenom u toku studiranja.

Pravo kda konkurišu imaju svi studenti sa mjestom stalnog boravka u Trebinju, koji su državljani Republike Srpske i ne primaju stipendiju ili neki drugi vid pomoći od pravnog ili fizičkog lica. Takođe, neophodno je da podnosioci zahtjeva imaju prosjek ocjena 7,5 i da nemaju navršenih 26 godina života, kao i da su redovni studenti druge i narednih godina prvog ciklusa studija.

Konkurs je otvoren u narednih 15 dana.

Neophodne dokumente koje morate da predate za konkurs pogledajte OVDJE.