Moskovski kremlj je istorijski utvrđeni kompleks u samom centru Moskve, okružen rijekom Moskva (na jugu), Crvenim trgom (na istoku) i Aleksandrovom baštom (na zapadu). Jedan je od najpoznatijih kremalja (ruskih citadela) i uključuju četiri palate, četiri crkve, a opasan je kremaljskim zidom sa kremaljskim kulama. Kompleks služi kao zvanična rezidencija predsednika Ruske Federacije.

moskovski kremlj Na karti Moskve u centru se nalazi tačka gdje otkucava glavni ruski sat i gdje je u zemlju zaboden znak nultog kilometra. Od te tačke i danas, kao i uvijek, počinje računanje ruskog vremena i ruskog prostora. Kremlj nije samo istorijski centar Moskve, nego i duhovni i državni simbol Rusije.

Prvo zabilježeno pleme koje je živjelo na ovom prostoru bilo je slovensko, pagansko pleme Vjatič, koje je među prvima primilo hrišćanstvo. Sam naziv Moskva se u ruskim istorijskim studijama vezuje za 1147. godinu. Postoje mnoge legende o nastanku tog imena, od kojih je jedna od najpopularnijih priča koja se prvi put sreće kod ruskih istoričara iz 16. vijeka, a koja govori o čovjeku po imenu Mosok, koji se smatra za osnivača Moskve. Po toj priči, Mosok je imao ženu po imenu Kva, pa se odatle i izvodi ime grada Mos-Kva.

moskovski kremlj

Sredinom 12. vijeka podignut je drveni bedem sa istočne, najslabije zaštićene strane naselja, koji je spajao obale rijeka Moskve i Negline. Tako je po prvi put kompletiran i dan-danas prepoznatljiv kremaljski utvrđeni trougao. Naknadno je 1156. godine uz istočni bedem prokopan šanac koji je spajao obale dvije rijeke.

Sama riječ "kremlj", a vezano za Moskvu, se prvi put pominje u izvještajima o požaru u Moskvi 1331. godine. Poslije toga sama riječ se gubi i ne sreće se u narednih dva i po vijeka sve do 1589. godine kada je izgrađen zid i oko novopripojenog naselja koje se razvilo sjeverno od Kremlja, nazvanog Belgorod. U tadašnjim izvještajima se za utvrđeno sjedište cara u samom jezgru Moskve upotrebljava naziv Kremlj, koji od tada do danas postaje stalan i nezamenljiv.

moskovski kremlj

Cijela istorija Rusije, ovaploćena u spomenicima različitih epoha, krije se u tim zidinama od opeke. Iz srednjeg vijeka ostao je„Car top“, a iz vremena Petra Velikog potiče Oružejna palata. Unutar Moskovskog kremlja ogromno je zvono “car zvono”. Naručila ga je carica Ana Ivanovna, bratanica cara Petra Velikog.

moskovski kremlj

moskovski kremlj U Uspenskom hramu Moskovskog kremlja su krunisani svi ruski carevi od Ivana IV do Nikolaja II. Ovdje se iz stoljeća u stoljeće umnožavaju riznice dragocjenosti i oružja.

Godine 1990. Kremlj je uvršten u svjetsku kulturnu baštinu pod zaštitom Uneska, kao jedinstven kulturni i istorijski spomenik od izuzetne umjetničke, kulturne i istorijske vrijednosti. Danas je Kremlj jedna od najvećih turističkih atrakcija Rusije, koji svake godine privuče ogroman broj turista. Međutim, Kremlj je i danas političko jezgro Rusije i sjedište ruskog predsednika i vlade, čime je nastavljena viševjekovna tradicija Moskve kao jezgra ruske države.

moskovski kremlj