Centar za socijalni rad Trebinje jedini je u Republici Srpskoj koji ništa ne duguje ni korisnicima ni ustanovama, a sve obaveze redovno izmiruje, rekla je danas u Trebinju direktor ove ustanove Mila Marić.

mila maric direktor centra za socijalni rad trebinje

Marićeva je, nakon održanog okruglog stola sa partnerima, rekla novinarima da nije bilo nikakvih primjedbi od korisnika iako su obaveze brojne, a sredstva ograničena.

"Centar je prošle godine udovoljio potrebama za više od 2.250 porodica", navela je Marićeva i dodala da se broj korisnika svake godine povećava za 10 odsto.

Prema njenim riječima, i jednokratne novčane pomoći moraju da budu ograničene, jer im se na mjesečnom nivou doznači od 3.000 KM do 4.000 KM.

Prema ranijim podacima, Centar za socijalni rad Trebinje je u prošloj godini za 447 korisnika isplatio ukupno 49.000 KM jednokratne novčane pomoći po osnovu redovnih prava, u iznosu od 60 KM do 500 KM.

Dodatnih 98.000 KM odnosio se na programe jednokratnih intervencija po osnovu proširenih prava grada Trebinja koji su i u 2014. godini obuhvatili razne vidove pomoći za oko 900 Trebinjaca u situaciji socijalne potrebe.

U ime Udruženja porodica sa problemom steriliteta "Bebe" Marija Stajić je istakla da su njihovi problemi veliki, te zahvalila Centru za socijalni rad Trebinje za razumijevanje i prihvatanje za partnera u pojedinim projektima.

Direktor Ansambla nacionalnih igara "Jovan Dučić" Trebinje Nebojša Ratković naglasio je izuzetno dobru saradnju sa Centrom, napominjući da su im u nekoliko navrata finansijski pomogli organizovanje raznih manifestacija kulture.

Okruglom stolu, održanom u Dnevnom centru za stare osobe, predstavnici Centra za socijalni rad upoznali su partnere sa radom u ovoj i planovima za narednu godinu.