Zaposleni u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Dom zdravlja" Trebinje, reagujući na nacrt rebalansa budžeta grada Trebinja za 2015. godinu, pitaju gradonačelnika Trebinja Slavka Vučurevića, gradsku skupštinu i sugrađane "da li je gradu Trebinju potreban Dom zdravlja". dom zdravlja trebinje

U saopštenju koje je potpisalo preko 100 zaposlenih iz pomenute ustanove, ističe se da je prosto nevjerovatno da su odbornici gradske skupštine usvojili nacrt rebalansa budžeta u kome se grant za Dom zdravlje smanjuje sa 200.000 KM na 150.000 KM, pri čemu ustanova od najvećeg strateškog značaja za grad dolazi u situaciju da potpuno kolabira, što bi imalo dalekosežne posljedice po zdravlje stanovništva i egzistenciju zaposlenih.

"Ako uzmemo u obzir da godišnji grant za normalno funkcionisanje naše ustanove ne bi trebao da bude niži od 500.000 KM, kako je ustanova uzaludno i zahtijevala, onda možemo reći da je ovakva odluka odbornika prosto nevjerovatna", ističe se u saopštenju zaposlenih trebinjskog Doma zdravlja.

Oni napominju da se i bez najnovije odluke gradske skupštine, koja je osnivač JZU "Dom zdravlja", ova ustanova nalazi u teškoj materijalnoj situaciji, jer nije u mogućnosti da redovno izmiruje obaveze dobavljačima, a i račun je u blokadi zbog dugova za poreze i doprinose.

"Dodatno smanjenje sredstava predviđenih budžetom grada dovešće do potpune nemogućnosti izmirenja osnovnih potreba ustanove, kao što su gorivo za vozila hitne pomoći, ampulirani lijekovi, grijanje, te ostale režije", dodaje se u saopštenju.

Radnici Doma zdravlja ističu da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira zdravstvenu zaštitu na području grada Trebinja po standardima zasnovanim, najvećim dijelom, na broju stanovnika.

"Time je naš grad hendikepiran, budući se radi o vrlo specifičnoj urbanoj sredini sa relativno malim brojem stanovnika, tako da su ta sredstva dovoljna tek za izmirenje neto plata zaposlenih. Napominjemo da je grad Trebinje, kao osnivač JZU 'Dom zdravlje' Trebinje, dužan da obezbijedi dodatna sredstva u skladu sa utvrđenim standardima i normativima i da neispunjavanjem svojih zakonskih obaveza na sebe preuzima odgovornost za neželjene, a moguće i fatalne posljedice", kaže se u saopštenju.

Radnici su posebno naglasili da saopštenje upućeno medijima nema nikakve političke pretenzije i da će svaki pokušaj zloupotrebe u te svrhe biti spriječen.