Granice ne poznaje, prepreke su mu izazov. On živi parkur. Skače sa visokih zgrada, hoda po mostovima, prelijeće ulice. Logika Janka Gašića iz Trebinja je jednostavna - "Čovjek postoji da bi se kretao. Ne postoje fizičke barijere, već samo duhovne". janko gasic parkour

Opširnije pogledajte u prilogu iz Centralnih ATV vijesti, novinara Ane Bokonjić Buha.