Odbornici skupštine grada Trebinje usvojili su danas na 33. redovnom zasjedanju nacrt rebalansa budžeta za 2015. godinu u iznosu od 21 milion konvertibilnih maraka sa 16 glasova za, šest protiv i jedan uzdržan.

sjednica skupstine grada trebinja

"Ukupna budžetska sredstva po rebalansu su 21.000.000 KM od čega su poreski i neporeski prihodi 18.030.464 KM, grantovi i transferi 575.936 KM, primici za nefinansijsku imovinu 2.273.600 KM i primici od finansijske imovine 120.000 KM", rekao je, obrazlažući nacrt rebalansa budžeta, Nenad Šarenac, načelnik odjeljenja za finansije gradske uprave grada Trebinja.

Opozicija je i ovoga puta naglasila da je nacrt rebalansa budžeta, kao i budžet za ovu godinu, dokaz lošeg domaćinskog ponašanja gradske vlasti, gdje se samo povećavaju rashodi ličnih primanja, troškovi putovanja i stručnih usavršavanja, a sve na uštrb kapitalnih investicija koje su svedene na manimum.

"Sredstva za bruto plate i naknade čine 50,62 odsto ukupnih tekućih rashoda", naveli su iz opozicije stavke iz obrazloženja nacrta rebalansa budžeta.

Odbornici iz SNSD-a su naglasili da bi ovogodišnji gradski budžet bio u deficitu da nisu smanjene kapitalne investicije, dok se povećavaju troškovi ličnih primanja, kupuje luksuzni automobil i odlazi na egzotična putovanja po inostranstvu.

"Ovaj nacrt rebalansa budžeta vodi grad u beznađe i agoniju. Došli smo u situaciju da ne možemo okrpiti ni rupe na putevima, a ne da investiramo. Vaše investicije su 'Best', 'Konzum' i 'Bingo'. To su potrošački projekti, koji guše domaće privrednike", kazao je Blagoje Šupić iz SNSD-a, dodajući da su prihodi manji za 600.000 KM, a rashodi veći za 500.000 KM.

Odbornik Srđan Bubalo ukazao je na činjenicu da pojedine ustanove grada Trebinja troše koliko hoće, jer su, kako je rekao, bliže gradonačelniku Slavku Vučureviću.

Iz redova pozicije, Zoran Anđušić iz PDP-a naglasio je da je rebalans budžeta opšta slika svih budžeta opština i gradova u Republici Srpskoj, pa i budžeta Vlade Republike Srpske.

"Vodilo se računa da izdvajanja za socijalno-ugrožene kategorije, grantove ostanu ista. Takođe, vodilo se računa da sva djeca sa područja grada Trebinja dobiju mogućnost da odu na ekskurziju, redovna je isplata stipendija i naknada za novoređene bebe", kazao je Anđušić.

Klub odbornika SDS-a konstatovao je da je Gradska uprava grada Trebinja sposobna, jer je uspjela da obezbijedi novčana sredstva za finansiranje svojih potreba i rashoda.

"Vjerujemo da će budžet grada za 2016. godinu biti usmjeren u razvoj i investicije. Jednostavno, nemoguće je sve uraditi za dvije-tri godine. Ali, investicije su vidljive - rekonstrukcija zidina Starog grada, uređivanje zgrade Kulturnog centra, Bingo, novi turističkih kapaciteti, 'Grad sunca'", kazao je Milan Kovač iz SDS-a.

S druge strane, iz SNSD-a su posebno naglasili da su neporeski prihodi naduvani, dok su kapitalna ulaganja najporažavajući podatak u nacrtu rebalansa budžeta, jer su smanjena za 38 odsto ili za oko 1.666.000 KM.

"Nećemo ništa ulagati, sve ćemo pojesti", kazao je Zdravko Butulija, šef kluba odbornika SNSD-a.

On je naglasio da je grant za kulturne manifestacije u rebalansu u odnosu na budžet povećan sa 182.000 na 310.000 KM, grant za poljoprivredu smanjen za 25 odsto, grant Domu zdravlja smanjen sa 200.000 KM na 150.000 KM, dok su Trebinjestanu povećana izdvajanja za 115 odsto.

Ljubiša Krunić iz PDP-a kazao je da je nacrt rebalansa budžeta sanacioni i stabilizacioni, ističući da se nada da će budžet za 2016. godinu biti razvojni.

U diskusiju su se uključivali i Koviljka Vučić iz SNSD-a, Miljan Vuković iz Pokreta za Trebinje, Ilija Stanković iz SDS-a, Branislav Kešelj iz PDP-a.

Rasprava odbornika posebno je bila žučna oko pitanja "ko je doveo Rodoljuba Draškovića", "zašto se spominju vladika Grigorije i Milorad Dodik u skupštini", "kako je Milorad Dodik postao predsjednik sa 9.000 glasova razlike" i "šta je prethodna, a šta aktuelna vlast izgradila u godinama svoje vladavine".

U pojedinim trenucima rasprava je išla i do te mjere nekulture pozicije i opozicije da se čula samo galama, umjesto demokratskog i parlamentarnog raspravljanja, uz nedoličan riječnih pojedinih odbornika.
Ovoj tački dnevnog reda prethodila su odbornička pitanja.

Odbornici sada raspravljaju o promjeni Statuta grada Trebinja.