Odbornici trebinjskog parlamenta sutra će na 33. sjednici skupšine grada raspravljati o sedam tačaka dnevnog reda, među kojima je i prijedlog odluke o usvajanju nacrta rebalansa budžeta za ovu godinu.

skupstina grada trebinje

Odbornici će raspravljati i o izmjenama i dopunama Statuta grada Trebinja, prijedlogu zaključka o davanju saglasnosti gradonačelniku za zaključenje ugovora o kupoprodaji zemljišta, prijedlozima odluka u načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u državnoj svojini.

Na dnevnom redu trebale bi da se nađu i tačke o izboru i imenovanju direktora javnih ustanova čiji je osnivač grad Trebinje i informacija o statusu i materijalnom položaju penzionera na području našeg grada.

Početak sjednice je u 10.00 sati.