Predsjednik Poslovnog sistema "Svislajon" Rodoljub Drašković dao je nalog generalnom direktoru Industrije alata a.d. Trebinje Branki Ratković, izvršnim direktorima tog preduzeća i direktoru IAT standard d.o.o. Trebinje Dušku Kojeviću, da storniraju sve ugovore o radu za 58 radnika koji su pod pritiskom prešli iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, uz pismenu izjavu tih radnika da su novi ugovor o radu u d.o.o. potpisali pod prinudom.

industrija alata radnici sindikat uprava

Ovo je danas saopšteno od strane rukovodstva Svislajon Industrije alata a.d. Trebinje, koje navodi da se nije javio niti jedan radnik da je novi ugovor o radu i prelazak u IAT standard d.o.o. potpisao pod pritiskom, kao ni da od njih 58 niti jedan nije tražio da se vrati u matično preduzeće  - Svislajon Industriju alata a.d.

"To dokazuje da sindikalni lideri, iz samo njima poznatih razloga, čine štetu i ruše ugled ne samo Svislajon Industriji alata a.d. Trebinje, već i cijelog poslovnog sistema Kompanije  'Svislajon'", navodi se u saopštenju uprave IAT-a a.d.

Rukovodstvo IAT-a navodi da je članstvo sindikata bilo upoznato sa faktičkim stanjem stvari i prije prelaska 58 radnika iz Svislajon Industrije alata a.d. Trebinje u IAT standard d.o.o., preduzeće koje je smješteno u nekadašnji pogon dva IAT-a a.d. Trebinje.

Podsjećamo, u saopštenju Sindikata metalaca i rudara SL IAT a.d. Trebinje navodi se da se radnici Svislajon Industrije alata a.d. Trebinje prisiljavaju da potpišu izjavu da sporazumno napuštaju preduzeće bez pisanih odluka Upravnog odbora preduzeća i Skupštine akcionara, dok se imovina nekadašnjeg giganta ‘cijepa’, a radnje rukovodstva preduzeća vode ka propadanju i gašenju Industrije alata.

Sindikat je u saopštenju dostavljenom medijima naveo da se vrši  i izdvajanje tehnoloških cjelina sa zatečenim radnicima, gdje se radnici, mimo svoje volje i pod pritiskom otkaza ugovora o radu prisiljavaju da pređu u drugu firmu - IAT standard d.o.o.