Odbornici Skupštine grada Trebinja danas su usvojili odluku o osnivanju i korištenju Stambenog fonda za socijalno ugrožene kategorije.

nikolicu dodijeljena povelja počasnog gradjanina

Odlukom se definiše zbrinjavanje ugroženih kategorija koje nisu u stanju da stambeno pitanje riješe po tržišnim uslovima.

Odbornik NDP-a Slobodan Šaraba ocijenio je da je ovo veoma bitna odluka, te rekao da očekuje da će u narednom periodu posebno energetski sektor dati doprinos da se u Trebinju izgradi veći broj takvih stambenih jedinica.

Na sjednici je jednoglasno usvojena i odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz provođenje projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja".