Gradska boračka organizacija Trebinje pozvala je nezaposlene ratne vojne invalide sa najmanje 40 odsto invaliditeta da konkurišu za program ekonomske podrške licima sa invaliditetom.

Trebinje grad

Ukupna vrijednost projekta na nivou Republike Srpske je 80.000 KM, a riječ je o mjeri ekonomske podrške licima sa invaliditetom i njihovim porodicama u Republici Srpskoj u opremi i mehanizaciji za poljoprivredu, namijenjenoj licima sa invaliditetom koja su nezaposlena i nalaze se na evidenciji biroa.

"Za realizaciju ovog projekta rok je 60 dana i finansiraće se isključivo nabavka osnovnih sredstava kao što su sadnice, oprema za održavanje voćnjaka, poljoprivredna mehanizacija, nabavka pčela i opreme za pčelarstvo, opreme za gljivarstvo, plastenike i opreme za plastenike, nabavku stočnog fonda, opreme za mljekarstvo, mašine, oprema i alati za male radionice i slično", rekao je član Predsjedništva Gradske boračke organizacije Trebinje Vlado Berak.

Prema njegovim riječima, projekat podrazumijeva ekonomsku podršku licima sa invaliditetima sa najmanje 40 odsto invalidnosti, licima sa najmanje 70 odsto tjelesnog oštećenja i sa lakom ili umjerenom mentalnom retardacijom, koja nisu zaposlena i čije domaćinstvo ostvaruje prosječan prihod po članu utvrđen propisima o socijalnoj zaštiti.

Zainteresovani za ovaj projekat mogu da se jave u prostorije Odbora ratnih vojnih invalida Gradske boračke organizacije Trebinje, od sutra do 13. oktobra, od 8.00 do 14.00 časova.