U projektu pod nazivom "Neretva rijeka koja povezuje" uključene su dvije osnovne škole iz Trebinja - Vuk Karadžić i Jova Jovanović Zmaj i šest osnovnih škola iz Federacije BiH iz Ravnog, Stoca, Čapljine, Mostara, Ljubuškog i Gruda.

istrazivanje zdravlja rijeke trebisnjice

Glavni cilj projekta je unapređenje nastave biologije u osnovnim školama kroz organiziranje vannastavnih aktivnosti, to jest škola u prirodi, te sticanja znanja o stanju vodnih resursa u slivu Trebišnjice uz primjenu naučno utemeljene metode praćenja zdravlja riječnih ekosistema.

U Centru za održivi razvoj i ekologiju (CORIE) ističu da se učenici na licu mjesta upoznavaju sa svim elementima praćenja stanja riječnog ekosistema od strane svojih profesora i projektnog tima.

"Tu spada biljni i životinjski svijet rijeke, njene fizičko-hemijske karakteristike, opis riječne dionice. Učenici sami prate i registruju vrste, vrše potrebna mjerenja, uzimaju uzorke, i sve te podatke upisuju u zajedničku bazu podataka. Ovo je pravi način da se naši osnovci obuče da prate stanje i promjene u ekosistemu rijeke", kaže magistar Aleksandar Vukanović, predsjednik CORIE.

Cilj je da se učenici uvedu u naučni vid razmišljanja, da se ukaže na važnost nauke u njihovom životu, kao i da se motivišu da oni sami nastave svojevoljno sakupljanje naučnih saznanja unutar i izvan učionice.

"Želja je da se poveća aktivnost učenika u sticanju znanja i zato je dio aktivnosti usmjeren da učenici samostalno vrše ispitivanja, mjerenja, uzorkovanja, vrše sakupljanje podataka, njihovu obradu, prave zajedničku bazu poodataka. Na ovaj način se obezbjeđuje ujedno i dublji nivo obrade informacije te se samim time njeno duže pamćenje i lakše nadograđivanje", dodaje Vukanović.

istrazivanje zdravlja rijeke trebisnjice

Cilj projekta je razvijanje socijalne interakcije, tako se tokom realizacije aktivnosti insistira da učenici rade u parovima ili grupama.

Ekološka organizacija ima zadatak da razvija ekološku svijest, ukazivanje na značaj i važnost očuvanja zdrave i čiste životne sredine.

"Zato se radi sa mladima jer to je naša budućnost, garant da se očuva u ovom slučaju konkretno zdravlja rijeke", zaključio je Vukanović.