Situacija u graničnom pojasu na grčko-makedonskoj granici i dalje je napeta zbog nestrpljenja grupe migranata koji, i pored jakog policijskog i vojnog obezbjeđenja, pokušavaju da uđu u Makedoniju i nastave put prema nekoj od zemalja Evropske unije.

migranti madekonija vojska

Prema procjeni nadležnih, u granični pojas tokom jučerašnjeg dana i protekle noći pristiglo je još najmanje dvije hiljade novih migranata.

Makedonska vojska raspoređena je duž granične linije od oko 50 kilometara i sprečava pokušaje ilegalnog prelaska granice.

Makedonija je pojačala obezbjeđenje svoje južne granice, a na mjestima gdje je najkritičnije u blizini željezničke stanice u Đevđeliji postavljena su dva reda bodljikave žice.

Migrantima je uz pomoć predstavnika UNHCR-a i prevodilaca za arapski jezik saopšteno da će im danas tokom dana biti omogućeno da napuste pograničnu zonu.

Sa željezničke stanice u Đevđeliji ka Tabanovcima, na granici sa Srbijom, juče i sinoć upućena su tri redovna i dva vanredna voza sa migrantima.

Vozovi, kako su naveli zaposleni na željeznici, bili su kapaciteta od sto do 700 osoba.

Makedonija je u četvrtak zbog velikog priliva migranata proglasila vanredno stanje u pojasu južne i sjeverne granice, sa Grčkom i Srbijom.