"Diplomatski spisi Jovana Dučića" - naziv je knjige koja je večeras predstavljena u Muzeju Hercegovine u Trebinju, u organizaciji Udruženja Trebinjaca "Jovan Dučić" iz Beograda.

diplomatski spisi jovana ducica trebinje 003

Knjiga sadrži veliki broj dokumenata iz veoma bogate diplomatske karijere Jovana Dučića, a trebinjsku publiku prigodnim obraćenjem pozdravio je priređivač predstavljenog djela Miladin Milošević - direktor Arhiva Jugoslavije i jedan od najvećih poznavalaca diplomatske karijere velikog srpskog pjesnika.

"'Diplomatski spisi Jovana Dučića' pružaju prije svega jednu potpuniju sliku o Dučiću kao diplomati", kazao je Milošević, napominjući da je diplomatska karije ovog Trebinjca trajala od 1910. do 1941. godine.

On je naglasio da su spisi objavljeni u knjizi veoma značajan pisani materijal, koji nije bilo lako pronaći, posebno zbog činjenice da je veliki broj tih dokumenata iz perioda između dva svjetska rata.

"Sam sam odlučio da uradim ovaj veoma značajan posao, prije svega kao Hercegovac i istoričar. Glavni cilj mi je bio da pokažem i približim široj javnosti, ali stručnoj i naučnoj, biografiju čovjeka koji to i te kako zaslužuje", istakao je Milošević, podsjećajući da je večeras predstavljena knjiga drugo dopunjeno izdanje.

U ime izdavača djela obratio se predsjednik beogradskog udruženja Trebinjaca Žarko J. Ratković, dok je svoje stihove kazivao pjesnik Božidar M. Glogovac.

"Mi imamo obavezu da objavljujemo Dučićeva djela i ova knjiga je svojevrstan bukvar za sve sadašnje i buduće diplomate", istakao je Ratković.

diplomatski spisi jovana ducica trebinje 003

On je naglasio da je Jovan Dučić bio veoma popularan, omiljen i slušan na svim dvorovima u Evropi, te da su svi znali ko je predstavnik Kraljevine Jugoslavije u Ligi naroda u Ženevi.

"Ipak, danas ima i onih koji ne znaju, izgleda, ko je Jovan Dučić. Mi smo proteklih dana pokrenuli inicijativu da se Jovanu Dučiću u Beogradu dodijeli naziv jednog bulevara, jer je i sam Dučić govorio kad su ga pitali 'hoće li kuću u Beogradu' da to on ne želi, jer će nekad dobiti jednu cijelu ulicu", napomenuo je Ratković.

Štampanje ove knjige doživjelo je svjetlo dana posebnom angažovanošću Žarka J. Ratkovića, Rada S. Petrovića i Žarka A. Butulije.