Komisija za ocjenu Projekata aktivnosti u zajednici grada Trebinja odobrila je sredstva u iznosu od 20.000 KM za devet  projekata od devet udruženja i organizacija koje djeluju na području grada Trebinja.

gradska administracija trebinje

Najviše novca i to 4.906 KM dobio je Savez invalida rada Trebinje za projekat "Savez invalida rada kao servis pomoći invalidima rada Grada Trebinje". Centru za socijalni rad biće doznačeno 3.400 KM za projekat "Popravke stambenih prostora i kupovina osnovnih stvari za domaćinstvo korisnicima novčane pomoći". Treću poziciju sa po 3.000 KM podijelili su Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama "Sunce nam je zajedničko" za projekat "Podrška programu dnevnom zbrinjavanja djece i omladine sa posebnim potrebama" i Streljački klub "Leotar RVI" sa projektom "Sportom protiv hendikepa".

Udruženju porodica sa problemom steriliteta "Bebe", prema odluci Komisije, za projekat "Brojnije Trebinje" biće doznačeno 2.494 KM, a Udruženju amputiraca za projekat "Jačanje kapaciteta žrtava mina/amputiraca" 1.200 KM.

Udruženju paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Trebinje za projekat "Pomoć i podrška u rješavanju problema koje donosi invalidnost"dobilo je 1.100 KM, dok je Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji "Sonata", za projekat "Pomažem tebi, pomažem sebi" odobreno 500 KM.

Najmanje novca iz ovogodišnje raspodjele, 400 KM, dobio je Kreativni centar integracija, inkluzija, tolerancija za projekat "Kreativna ART terapija za djecu i omladinu sa posebnim potrebama".