S obzirom na predstojeću sezonu godišnjih odmora kada je povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, danas je načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove Centra javne bezbjednosti Trebinje, Bora Dobranić apelovala na građane da izvrše uvid u lična dokumenta i na vrijeme podnesu zahtjev za zamjenu istih kako bi izbjegli nepotrebna čekanja i gužve na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata.

izdavanje licnih dokumenata trebinje

„Za sada nema gužvi, svi zahtjevi se obrađuju i dokumenta izdaju u zakonom predviđenom roku“, rekla je Dobranić u izjavi za medije i dodala da su, u nekoliko slučajeva, građani čekali više od 15 dana iz razloga neusaglašenosti podataka u matičnim službama i evidencijama MUP.

Ona je dodala da je radno vrijeme na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata je od 7.00 do 15.00 časova.

"Ranijih godina, kako vam je i poznato, nije bilo potrebe za drugom smjenom ali ukoliko se ukaže i najmanja potreba mi smo spremni odmah početi sa radom u dvije smjene“, rekla je Dobranićeva odgovarajući na pitanje novinara.

Ona je ovom prilikom podsjetila građane i na mogućnost korištenja SMS servisa koji je u funkciji od 20. novembra 2014. godine, a kojim je građanima omogućeno da trenutni status dokumenta provjere slanjem SMS poruke na broj telefona 091 – 110 – 122.

Da bi poslali poruku na ovaj broj i saznali status dokumenta preduslov je da građani evidentiraju svoj broj telefona kod nadležnog organa za izdavanje dokumenata prema mjestu prebivališta.

Zakonom o ličnoj karti državljana BiH, imalac lične karte dužan je da podnijeti zahtjev za zamjenu lične karte najkasnije 15 dana prije datuma isteka važenja lične karte, a ukoliko to ne učini, lična karta prestaje da važi sa datumom isteka.

U slučaju isteka roka važenja vozačke dozvole, lice uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u važeću ličnu kartu).