U Republici Srpskoj danas je počela isplata aprilske penzije za 247.920 korisnika, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske.

penzioneri penzije isplata

U Republici Srpskoj isplata se vrši za 204.661 korisnika, a van Republike za 43.259 korisnika ovog prava.

Za isplatu aprilskih penzija potrebno je 80,7 miliona KM u neto iznosu, odnosno 81,9 milion KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija za puni staž osiguranja iznosi 498 KM, što čini 59,92 odsto prosječne plate.

Prosječna aprilska penzija iznosi 342,72 KM i predstavlja 41,24 odsto prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174 KM, a najviše penzije 1.792 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu je iznosio 68,5 miliona KM, a Fondu je iz Budžeta Republike Srpske doznačeno 15,8 miliona KM.

Iz isplate penzije za april 2015. godine privremeno je isključeno 3.518 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, uključeno je 620 korisnika.

Broj korisnika u aprilu, u odnosu na prethodni mjesec, veći je za 1.277, a u odnosu na decembar 2014. godine manji je za 1.359 korisnika. Starosnu penziju prima 52,88 odsto, porodičnu 30,81 odsto, invalidsku 16,18 odsto, a ostala prava ostvaruje 0,13 odsto korisnika.

U isplatu za april uključena su i 322 korisnika ostalih prava - pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.