"Oslobodilačka narodna armija" (ONA) preuzela je odgovornost za napade u Kumanovu.

makedonija sukobi kumanovo

"Garda Republike Iliride" (GRI) obavjestila je danas javnost i, kako kažu " sve albanske teritorije i međunarodnu zajednicu" da su danas sve albanske grupe i vojne formacije ONA počele da djelujemo kao jedno tijelo za implementaciju Republike Ilride.

Ova grupa u saopštenju "istovremeno od međunarodnog faktora traži da odmah natjera BJR Makedoniju da što prije, i vojne i policijske snage BJRM prekinu da koriste vojne helikoptere protiv ONA, odnosno protiv naših kopnenih snaga, koje su lako naoružane".

"Inače ćemo biti primorani da preduzmemo proporcionalne mjere koje su u strogoj suprotnosti sa međunarodnim vojnim konvencijama", zaprijetila je ta grupa.
Međunarodni faktor je odgovoran i zbog nesprovođenja Ohridskog sporazuma iz 2001. godine, navedeno je u saopštenju.

"Osim nastavka borbe i reorganizacije ONA i GRI što je nametnuto jedina opcija za ostvarivanje Republike Iliride, ukoliko rukovodstvo BJRM kao falsifikovana tvorevina, budu nastavili da se reperesivno ponašaju svojim državnim aparatom, mi smo spremni da razvalimo, ako bude potrebno, ne samo ovu BJRM nego i cio Balkan, gdje žive Albanci, jer nam međunarodni faktor ne ostavlja drugi izbor", navedeno je u saopštenju koje je potpisao potpisao komandant Hamdi Ndrecaj Panter.

U sukobima u Kumanovu ubijena su četiri policajca i pet Albanaca, među kojima je jedan od naoružanih, bivši komandant ONA Fadil Fejzulahi iz Kumanova.