Temišvar je grad od oko 450.000 stanovnika na obalama rijeke Begej. Zbog svoje specifičnosti, posebno athitekture, zovu ga i "mali Beč". Čini ga veći broj trgova i parkova, ali ono što privlači oko svakom turisti, kojih je iz dana u dan sve više i više, jeste sat od cvijeća. sat od cvijeca temisvar

Tačno vrijeme, lale i živa ograda su glavne katakteristike ovog sata.