Na međunarodnom takmičenju mladih muzičara "Daleki akordi", koje je održano u Splitu od 23. do 26. aprila, učestovali su i učenici Muzičke škole Trebinje i tom prilikom osvojili su 11 nagrada u disciplini gudači, instrument - violina.

Muzicka skola Tebinja

U prvoj kategoriji:

Irina Kapor, učenica Osnovne škole, osvojila je treću nagradu u klasi Ljiljane Rajović.

U drugoj kategoriji:

Aleksandar Kralj, učenik Osnovne škole osvojio je treću nagradu u klasi Olge Bodrušić.

Sara Mijanović, osvojila je drugu nagradu! u klasi Ljiljane Rajović.

Katarina Janković, osvojila je treću nagradu, u klasi Olge Bodrušić.

U trećoj kategoriji:

Anja Dučić, osvojila je prvu nagradu, u klasi Olge Bodrušić.

Matija Tučić, osvojio je drugu nagradu, u klasi Ljiljane Rajović.

Marija Damjanac, osvojila je treću nagradu, u klasi Ljiljane Rajović.

Helena Kapor, osvojila je treću nagradu, u klasi Ljiljane Rajović.

Ana Kovač, osvojila je treću nagradu, u klasi Ljiljane Rajović.

U četvrtoj kategoriji: 

Matea Projović, osvojio je treću nagradu, u klasi Ljiljane Rajović

U petoj kategoriji:

Milica Manigoda, u konkurenciji srednjih muzičkih škola, dobila je priznanje u klasi Olge Bodrušić.