Grb, tada Opštine Trebinje, usvojen je 23. avgusta 2005. godine. Rijetki su oni koji znaju šta predstavljaju elementi grba. Tim povodom donosimo vam značenje istih.

grb trebinja-min

Centralni dio grba je štit trouglastog oblika sa krstom i kulom, kao simbolom budnosti i uzdizanja. U gornjem desnom i lijevom uglu štita nalaze se dvije ptice, prenesene sa izvornog reljefa pronađenog na području Zavale. A plava boja simbolizuje rijeku.

Iznad štita je kruna koja simbolično označava rang Grada, a ispod zlatna grančica vinove loze, koja je karakteristična za naše područje, dok se ispod nje nalazi lenta sa imenom Grada.

Čuvari štita su dva lava - desni iscrtan crvenom bojom, a lijevi plavom. Simbolizuju moć, svjetlost i riječi.

Simbol Grada ističe se na objektima i u službenim prostorijama Grada, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač grad Trebinje.