Milivoje Vuković, dosadašnji zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje, imenovan je za novog načelnika CJB Trebinje.

milivoje vukovic cjb trebinje

Vukovića je imenovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, dok je za novog zamjenika Centra imenovao Milimira Govedaricu, koji je do sada obavljao dužnost inspektora za unutrašnju kontrolu MUP-a RS.

Ovo je nastavak kadrovskih promjena u MUP Srpske, koje je ministar Lukač najavio dolaskom na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova.