Trebinja ima 29 proglašenih nacionalnih spomenika u Republici Srpskoj i BiH, potvrđeno je portalu TrebinjeLive.info u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.

trebinje grad

Naš grad zauzima površinu od 904 kvadratna kilometra, a prema posljednjem popisu ima nešto više od 31.000 stanovnika. Iako ne spada u red većih gradova po broju stanovnika u Srpskoj i BiH, na njegovoj teritoriji nalazi se neprocjenjivo kulturno-istorijsko blago.

Na listi nacionalnih spomenika, između ostalog, nalaze se Arslanagića/Perovića most, stari grad Klobuk, srednjovjekovni grad Mičevac, crkva Svete Varvare u Strujićima, džamija u Kotezima, Katedralna katolička crkva Rođenja Blažene Djevice Marije...

Za nacionalni spomenik proglašene su i crkve u Aranđelovu, Veličanima, Gomiljanima, Mesarima, Taleži, Mostaćima (dvije), Lugu, Dračevu, Dražin Dolu, Domaševu, Drijenjanima.

Tu su i gradina u Varinoj Grudi, Hadžiahmetovića kula sa dvorima u Mostaćima, nekropola sa stećcima i ostaci crkve iz srednjovjekovnog perioda Kličanj u Krajkovićima, praistorijska gradina Brijeg u Mostaćima, praistorijski tumuli u Mosku, Resulbegovića kuća, Spahovića kula sa dvorima u Bihovu, šest praistorijskih grobnih gomila u Gomiljanima.

Postupak za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom pokreće se na osnovu peticije - prijedloga za utvrđivanje dobra nacionalnim spomenikom. Peticije za utvrđivanje dobra nacionalnim spomenikom podnose se Komisiji u skladu sa članom V Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Komisija je utvrdila jedinstvenu formu peticije prema vrsti dobra, a peticiju može podnijeti bilo koje pravno ili fizičko lice u Srpskoj i BiH.