Već nekoliko dana u trajanju od oko tri časa, nad Trebinjem i istočnom Hercegovinom kruži nepoznati avion na visini od tri do četiri kilometara. Avion je uočen i fotografisan /slika 1/.

tajanstveni avion iznad trebinja

Ono što je čudno jeste da avion nije opremljen međunarodnim avio-dekoderom, jer tokom leta iznad Trebinja nema njegove grafičke i numeričke identifikacije na internetu, odnosno na živom radaru – Flightradar24.com (http://www.flightradar24.com/LLP352/3d8763e). Što bi moglo značiti da je avion tajne namjene ili misije. Uglavnom, vojni avioni nemaju avio-dekoder.

Putanja aviona je u pravcu sjever – jug. Avion iz pravca sjevera preleti grad Trebinje i odmah nakon prelata zaokrene prema sjeveru. I tako nekoliko puta sa razmakom od oko pola časa od preleta do preleta nad Trebinjem, iz čega se može zaključiti da leti na vazdušnoj liniji Gacko-Trebinje. Interesantno je da avion leti u takozvanim stripovima, to jest da nije uvijek ista putanja leta, već u paralelnim linijama sjever – jug koja se u svakom narednom preletu pomiče od zapada prema istoku.

Posmatran dvogledom promjera objektiva 50mm sa 12 puta uvećanjem, vidljivo je, a po zvuku se i čuje, da je riječ o dvomotornom turbo-propelerovom avionu. Avion je sive, vojne boje, sporog kretanja, do 500 km na čas. Zbog visine i malog posmatračkog instrumenta na avionu nije bilo moguće uočiti neke oznake, odnosno broj ili pripadnost.

Analizirajući na internetu tipove aviona sličnog pogona, brzine i veličine, najbliži po fizičkim dimenzijama, obliku, karakteristikama brzine i visine leta, jeste avion Beechcraft C-12 Huron /Beechcraft je američka kompanija proizvođač aviona/ odnosno tip MC-12 Liberty /slika 2: Internet/.

tajanstveni avion iznad trebinja

Ovo je vojna oznaka za dvomotorni turbo-propelerni avion baziran na tipu Beechcraft Super King i Beechcraft 1900. Riječ je o modifikovanom vojnom avionu sa bogatom elektronskom opremom za misije ‘’Špijuniranje, osmatranje i prepoznavanje’’ /Intelligence, Surveillance & Reconnaissance - ISR/. Inače američka vojska je ove avione koristila u Avganistanu.