Jedan od glavnih problema sa kojim se suočava Dom zdravlja u Trebinje, čiji je osnivač Grad Trebinje i kome direktora imenuje Skupština grada, predstavlja partijsko zapošljavanje, koje je posebno aktuelno pred opšte i lokalne izbore. U ovoj ustanovi, zaključno sa 30. martom ove godine radi 151 radnik, što je za 55 radnika više nego što je potrebno po svim standardima i normama koje propisuju važeća pravila.

dom zdravlja trebinje

Dugovanja za doprinose iznose nevjerovatnih 3,7 miliona maraka, a nisu uplaćeni za 31 mjesec, odnosno skoro tri godine. Radnici ove zdravstvene ustanove tek prije tri dana su primili platu za februar, dok plata za mart kasni. To su bili i razlozi što su zaposleni u ovoj ustanovi juče održali jednočasovni štrajk upozorenja.

Dok su se juče od pojedinih radnika Doma zdravlja čule optužbe na račun Fonda zdravstvenog osiguranja da se ne uplaćuje dovoljno novca za njihove plate i doprinose, danas su te tvrdnje demantovali iz ovog Fonda.

"Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne duguje četiri miliona KM Domu zdravlja Trebinje, niti ima dospjelih obaveza prema ovoj zdravstvenoj ustanovi", saopšteno je iz Fonda, u kojem dodaju da se obaveze prema Domu zdravlja Trebinje, kao i prema svim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, redovno izmiruju.

Zaključno sa 17. aprilom, trebinjskom Domu zdravlja doznačeno je 855.294 KM, a posljednja tranša uplaćena je 15. aprila, napominju u Fondu.

Iz Fonda ističu da su netačne i neopravdane insinuacije da prilikom doznačavanja sredstava ustanovama ulogu "igra" politika.

"Fond je institucija koja isključivo finansira zdravstvenu zaštitu osiguranih lica u cijeloj Republici Srpskoj, te je politička pripadnost direktora domova zdravlja ili načelnika opština apsolutno nebitna, već je, kada je riječ o primarnom nivou, glavno mjerilo koliko je u određenoj opštini registrovano osiguranih lica", naglašava se u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja.

U saopštenju se dodaje da je tačno da prilikom doznačavanja sredstava Fond prioritet daje najvećim zdravstvenim ustanovama, odnosno bolnicama, u kojima se liječi veći broj osiguranika i koje pružaju daleko složenije usluge nego što je to slučaj sa domovima zdravlja.

"Međutim, to ne znači da domovi zdravlja ispaštaju, jer i oni svakog mjeseca dobiju svoju predviđenu tranšu, po dinamici koja je jedino uslovljena punjenjem budžeta Fonda, odnosno uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje", ističe se u saopštenju.

U saopštenju se napominju da Fond ne finansira plate i doprinose za zaposlene u domovima zdravlja, niti materijalne i druge troškove, nego isključivo zdravstvenu zaštitu osiguranih lica, a da je za isplatu plata i doprinosa nadležno isključivo rukovodstvo doma zdravlja.