U prostorijama Džudo kluba, a na poziv ovog kluba i Plivačkog kluba „Leotar“, Agencija za antidoping kontrolu Bgosne i Hercegovine održala je predavanje za članove oba kolektiva.

je predavanje za

Ispred Agencije, predavanje je držao mr Sead Mulić, viši stručni saradnik. Na predavanju se govorilo o proceduri doping kontrole, izuzeću u terapijske svrhe, listi zabranjenih sredstava i kršenju antidoping pravila. Odziv na predavanje i zanimanje za oblast borbe protiv dopinga u sportu bilo je na izuzetno visokom nivou.

Agencija će i u narednom periodu biti na raspolaganju sportistima u Trebinju po pitanju prevencije i edukacije, te zaštite zdravlja mladih sportista.

Mulić se pohvalno izrazio za gostoprimstvo i organizaciju domaćina.

je predavanje za