Lazareva subota ili Vrbica je jedan od najveselijih hrišćanskih praznika. Djeca se svečano obuku i sa zvončićima oko vrata i grančicama vrbe u rukama, idu okolo crkve zajedno sa sveštenicima.

dijete zvoncic

Vrbica je praznik koji se uvijek slavi subotom, u šestoj nedjelji posta, a posvećen je sjećanju na vaskrsenje Lazara i ulazak Hrista u Jerusalim kojeg su dočekala djeca. Zato se ovaj praznik zove još i Lazareva subota, i smatra se radosnim, dečijim praznikom.

Tada se u pravoslavne hramove unose grane vrbe koje se blagosiljaju i potom podijele narodu i djeci, a simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali Spasitelja na ulasku u Jerusalim.
Sa grančicama u rukama, vjenčićima na glavi, djeca sa roditeljima i sveštenicima kreću oko hrama, uz pjevanje tropara Lazareve subote.

Za taj ritual djeca se svečano obuku, a oko vrata im se okače mala zvonca na trobojci, koja simbolizuju pobjedu nad smrti, jer je tog dana Isus umrlog prijatelja Lazara oživjeo.

Grančice vrbe dobijene u crkvi se odnose kući i stavljaju pored ikone i kandila. U narodu postoji vjerovanje da one mogu da otjeraju bolest i sva druga zla.

Takođe, u nekim mestima u Srbiji, postoji običaj po imenu Lazarice, kada djevojke okićene vrbovim granama, idu od kuće do kuće i pjevaju pjesme koje prizivaju zdravlje.