Na evidenciji Centra za socijalni rad u Trebinju se nalaze četiri osobe sa autizmom i četiri iz autističnog spektra sa pervazivnim razvojnim poremećajima, potvrdio je Aleksandar Buđen, logoped pri Centru za socijalni rad Trebinje.

autizam

Buđen kaže da djeca sa simptomom autizma i sličnim problemom u Trebinju dobijaju adekvatnu pomoć u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama, gdje se mogu posavjetovati sa defektolozima, logopedima i psiholozima.

On je istakao da je, od njih osmoro, jedno dijete uključeno u redovno školovanje prema sistemu inkluzije, te dodao da se kod još nekoliko djece sumnja da postoji pervazivna patologija.

"Imamo i petoro djece koja su u školi prema specijalnom planu i programu, a jedan momak, koji je izašao iz programa školskog obrazovanja, sada se nalazi u radno- okupacionim radionicama u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Trebinje", naveo je Buđen.

On kaže da autistične osobe ne mogu živjeti bez tuđe pomoći i podrške i da za bilo kakvu sumnju o eventualnom autizmu kod djece roditelji treba najprije da se obrate pedijatru.