HERCEG-NOVI - U nastavku pete sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi, donijeta je Odluku o kreditnom zaduženju Opštine u iznosu od milion evra, radi otplate preostale glavnice kredita uzetog kod NLB Montenegrobanke AD Herceg-Novi od 603.000 evra i pribavljanja dodatnih sredstava za isplatu dugova dobavljačima za izvedene radove i realizaciju projekata iz kapitalnog budžeta za 2015. godinu.

herceg novi

Budžetom za 2015. godinu, a sredstvima iz kredita, 150.000 evra planirano je za sporazumni raskid radnog odnosa.

"Racionalizacija radne snage je prioritet zbog smanjenja nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava i poboljšanja unutrašnje organizacije rada po međunarodnim standardima, stoji između ostalog u obrazloženju odluke o novom, povoljnijem kreditnom zaduženju - kredit se uzima po znatno nižoj kamatnoj stopi - koju je predložio predsjednik opštine", navodi se na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Herceg-Novi.

Biće predložena i sistemska rješenja za prekomponovanje radnih mjesta unutar same lokalne uprave ili u kombinaciji sa javnim preduzećima i ustanovama. Tada će se iskristalisati koliki je višak zaposlenih, napomenuo je predsjednik Herceg-Novog Nikola Nikša Gojković.