Ugovor o sanaciji starog pravoslavnog groblja Pašinovac u Mostaru u vrijednosti od milion maraka danas su potpisali direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim od prirodne nesreće Jasmin Jaganjac i mostarski paroh Radivoje Krulj.

staro pravoslavno groblje mostar rekonstrukcija

Izvođač radova i sanacije biće građevinska firma "Zvornik putevi".

Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika označila je groblje Pašinovac kao urgentno ugroženi spomenik kulture, a Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće obezbijedio je sredstva za prvu fazu sanacije groblja.

"Klizišta su prirodna nesreća, kao što su i poplave. Nakon što smo dobili zahtjev od Pravoslavne crkve da se hitno krene sa sanacijom groblja, održali smo sjednicu. Zahtjev je bio realan. Jednoglasno je donesena odluka da se iz našeg fonda izdvoje sredstva za sanaciju", rekao je Jaganjac.

Paroh Radivoje Krulj rekao je da bi sanacija i obnova groblja trebala početi za desetak dana.

"Fond nam je obezbijedio sredstva za izvođenje urgentne prve faze zaustavljanja klizišta i početak sanacije groblja. Groblje Pašinovac je kulturno dobro svih građana ovog grada, a ono je posebno je važno za našu pravoslavnu zajednicu", rekao je Krulj.

Na groblju Pašinovac se nalaze nadgrobni spomenici - krstače iz 16, 17. i 18. vijeka.

Staro pravoslavno groblje Pašinovac na Bjelušinama se počelo urušavati zbog klizišta, a stradali su i mnogi grobovi. Nekontrolisana sječa borova tokom rata, koji su rasli oko groblja, a čiji su korijeni štitili tlo od urušavanja, pojačala je eroziju zemljišta.

Groblje Pašinovac nalazi se u neposrednoj blizini Saborne crkve u Mostaru i datira iz 16. i 17. vijeka. Zaštićeni je spomenik kulture, a sama lokacija na kojoj se nalazi spada u nultu zonu zaštićenih Uneskovih spomenika.

Za ukupnu sanaciju biće potrebno oko 1,6 miliona maraka.