Odbornici Skupštine grada Trebinja danas su zatražili od nadležnih organa i likvidacionog upravnika Bobar banke da zaštite budžetska sredstva ovog grada i da ona budu proglašena sredstvima osiguranog kreditora, te da budu prioritet pri isplati iz likvidacione mase.

skupstina grada trebinje

Odbornici su jedinstveno ocijenili da nadležni organi treba da ispitaju okolnosti u Bobar banci i da utvrde odgovornost institucija ili pojedinaca, dok odbornici iz reda opozicije smatraju da je i gradska uprava odgovorna, jer je novac držala na računu ne izmirujući, kako su rekli, milionske obaveze koje su imali u momentu blokade.

Sa sjednice je od narodnih poslanika sa područja istočne Hercegovine zatraženo da u Narodnoj skupštini Republike Srpske iniciraju raspravu o pitanju Bobar banke, radi zaštite budžetskih sredstva grada Trebinja, te da u roku od 30 dana obavijeste Skupštinu grada o preduzetim mjerama.

U jednom od usvojenih zaključaka Skupština grada Trebinja zahtijeva od Vlade Republike Srpske da iz sredstava budžetske rezerve izdvoji dio sredstava i stavi ih na raspolaganje Trebinju na ime saniranja posljedica likvidacije Bobar banke.

Na sjednici je glasano o dva seta zaključaka, SNSD-ovim i skupštinske većine.

Iako su i SNSD-ovi zaključci za koje se prvo glasalo suštinski bili isti kao i skupštinske većine, odbornici većine nisu za njih glasali, uz obrazloženje da je to iz principijelnih razloga.

Prema podacima Gradske uprave, nakon zatvaranja Bobar banke, u ovoj banci je ostalo oko pet miliona KM koja pripadaju gradu Trebinju, zbog čega je danas održana tematska sjednica Skupštine na kojoj su odbornici raspravljali o posljedicama likvidacionog postupka Bobar banke na budžet grada Trebinja, zaključno sa 27. novembrom prošle godine.