Srpska pravoslavna crkva /SPC/ danas proslavlja Svetog Teodora Tirona, čije se mošti nalaze u manastiru Novo Hopovo na Fruškoj Gori.

sveti teodor tiron

 

Sveti Teodor Tiron je hrišćanski svetitelj, velikomučenik i zaštitnik grada Venecije.

Kao regrut stupio je u vojsku, u puk Marmaritski, u vizantijskom gradu Amasiji /današnja Turska/, kada je otpočeo progon hrišćana pod carevima Maksimijanom i Maksiminom.

Pošto Teodor Tiron nije krio da je hrišćanin, osuđen je i zatvoren u tamnicu. Tamnica je zapečaćena, jer je sudija želio da Teodor umre od gladi.

U hrišćanskoj tradiciji pominje se da mu se u tamnici javio Isus Hristos i ohrabrio ga govoreći: "Ne boj se, Teodore, ja sam s tobom. Ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, vječnom i neprolaznom, sa mnom na nebesima".

Hrišćani vjeruju da se u tom času pojavilo mnoštvo anđela oko Teodora i cijela je tamnica zasijala, a stražari, vidjevši anđele obučene u bijelo, veoma su se uplašili.

Poslije toga je Sveti Teodor izveden iz tamnice, mučen i na smrt osuđen. Bačen je u vatru 306. godine.