Novica Telebak-Teni - "Majstor" pisane i izgovorene riječi, a sad i majstor u drvetu i kamenu.

zid od kamena novica telebak

balkan vulkan novica telebak

triptih novica telebak

u kiamenu novica telebak