Prije sedam godina 17. februara, Kosovo je proglasilo nezavisnost koju je do sada priznalo 110 zemalja.

kosovo i metohija

Prvog dana po proglašenju nezavisnosti, Kosovo je priznalo osam zemalja: prvi je bio Avganistan, zatim SAD, Francuska, Albanija, Turska, Velika Britanija, Australija i Senegal.

U Deklaraciji o nezavisnosti koju je tada aklamacijom usvojila Skupština Kosova, navedeno je da će nezavisno Kosovo biti "posvećeno miru i stabilnosti", a država "formirana na osnovu plana Martija Ahtisarija".

Premijeri Kosova i Srbije su 19. aprila 2013. godine, poslije pregovora uz posredovanje EU, u Briselu potpisali sporazum o normalizaciji odnosa dvije strana koji se od tada sprovodi, i nastavili pregovore o rješavanju niza problema.