NJegovo preosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije rekao je u Trebinju da je jedan od glavnih ciljeva simpozijuma "Teologija u javnoj sferi" sloboda govora, ali i stvaranje odgovarajućeg ambijenta u kome će doći do razmjene, ali i sudara različitih mišljenja. vladika grigorije teologija u javnoj sferi

Vladika Grigorije rekao je da je namjera organizatora da takve susrete njeguje i obnavlja, neprestano ih unapređujući i obogaćujući.

Na sinoćnjoj promociji zbornika radova sa prvog godišnjeg skupa, održanog od 8. do 10. februara prošle godine, vladika Grigorije istakao je da je jedan od prvih koraka na tom putu bio zbornik, za koji je istakao da nije velika i debela knjiga, ali da je sadržajna zbog broja ljudi, čije su misli sublimirane.

On je dodao da ovaj skup uzrasta do istinskog dijaloga i susreta, iznjedrivši mnoštvo novih ideja čije ostvarivanje tek predstoji.

"Specifična koncepcija, izbor izlagača i sloboda koja im je ostavljena u kreiranju izlaganja, ali i raznovrstan auditorijum u velikoj mjeri utiču na obradu podtema i njihovu prezentaciju što se vidi u završnom obliku i sadržaju tekstova zastupljenih u zborniku", rekao je epsikop Grigorije na promociji u Muzeju Hercegovine.

On je istakao da je jedan takav događaj u svjetlu preispitanih i razmijenjenih mišljenja u okviru razgovora bio koristan ne samo za izlagače i naučnu javnost već i za grad i eparhiju u kojoj se odvijao.

Vladika Grigorije naveo je da su izlagači birani prvenstveno po svom doprinosu u oblastima kojima se bave, te da je zastupljenost različitih konfesija posebno išla u prilog cjelokupnoj koncepciji. On je napomenuo da je veoma važno da su u radu simpozijuma učestvovali ljudi drugih vjera i nacija, što je jedan od ciljeva skupa.

"Rame uz rame sa starijim kolegama stali su i mlađi izlagači čija su energija i entuzijazam naročito doprinijeli dinamici skupa", rekao je vladika Grigorije.

On je istakao da je u kontekstu neprekidnog preispitivanja i traganja za mjestom, smislom i ulogom koju teologija ima u našem vremenu, te načinima na koje uspostavlja vezu sa drugim, sazrela potreba za akademskim, kulturnim i duhovnim sabranjem u sklopu kojeg bi se reaktuelizovala i pretresla bitna pitanja.

"Iako se na prvi pogled činilo da je posrijedi još jedan u nizu sličnih naučnih skupova, simpozijum je donekle pomjerio ustaljene akademske okvire samim tim što je izmješten u novi ambijent, izvan akademskih institucija, našavši se tako i pred raznovrsnijom, a samim tim i zahtjevnijom publikom", istakao je vladika Grogorije.

Vladika Grigorije posebno je istakao zasluge teologa Anreja Jeftića i Radeta Kisića.

Paroh dubrovački Vladan Perišić, govoreći o zborniku, rekao je da su u njemu radovi koji teologiju uvode u dijalog sa društvom, politikom, kulturom, naukom, navodeći da na ovogodišnjem simpozijumu ona traga za svojim mjestom i ulogom u raspravi sa politikom, književnošću, ekonomijom i filmom.

"Imajući sve ovo u vidu, kao i da je ovakav pokušaj začet u pravoslavnom miljeu, pravoslavnoj kulturi, čini se da pravoslavna teologija mora već jednom shvatiti da se njena uloga ni izdaleka ne iscrpljuje u poštovanju i divljenju prema svetim ocima", rekao je Perišić.

On je naglasio da se ovakvim skupovima želi pokazati da teologija i može i treba da stupi u plodan dijalog sa savremenim svijetom i njegovim izazovima u svim oblastima, a da pritom nema ulogu čuvara fosilizovane beživotne tradicije nego da svom slobodom i odgovornošću može igrati ulogu dostojnog sagovornika, koji umije da sluša, ali ima i šta da kaže.

"Organizator /Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska/ očekuje podršku ovoj nesvakidašnjoj i netipičnoj misiji i mi je svojim učešćem i pružamo", rekao je Perišić.

Teolog Rade Kisić istakao je da bi prilikom organizacije skupa bilo mnogo lakše da su se okupili samo teolozi, koji se odlično razumiju i imaju iste teme, ali da je izazov bio iskoračenje iz sopstvenih okvira, što zahtijeva veliki kreativni potencijal.

"Zbog toga je neophodno da teologija uzme na sebe deo ovoga vremena, a ne da bude izolovana", rekao je Kisić.

Teolog Andrej Jeftić predstavio je detaljnije zbornik, navodeći da su obrađene četiri teme koje su skicirale ono što će se pokušati razraditi kroz naredne skupove.