Javna ustanova „Kulturno-sportski centar“ Bileća i Javna ustanova Narodna biblioteka „Vladimir Gaćinović“ Bileća, raspisali su konkurs za dodjelu nagrade "Vladimir Gaćinović" - za najbolju neobjavljenu pjesmu rodoljubivog sadržaja.

pisanje

Rukopisi, u tri istovjetna štampana primjerka, dostavljaju se do 15. maja 2015. godine na adresu: Kulturno-sportski centar, 89230 Bileća, Zavođska br. 2 sa naznakom „ ZA KONKURS“.

Najbolja tri rada odabraće žiri konkursa i dodijeliti novčane nagrade:
- Prvu u iznosu 300 KM sa plaketom
- Drugu u iznosu od 200 KM
- Treću u iznosu 100 KM

Pravo učešća imaju svi koji pišu na srpskom jeziku, a jedan autor može da pošalje najviše jednu pjesmu.

Radovi se šalju pod šifrom, s tim da se u posebnoj manjoj koverti pošalju podaci o autoru sa punim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona.

Nagrade će biti dodijeljene na Vidovdan, 28. juna ove godine.