U porastu je broj fingiranih saobraćajnih nezgoda na području Trebinja, a lica koja učestvuju u ovim radnjama su najčešće dobro situirana, među koji ima žena, potvrdio je Srni komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Centra javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje Boris Radović.

Policija

Radović kaže da je u toku 2014. godine otkriveno devet fingiranih saobraćajnih nezgoda, za koje je ukupno osumnjičeno 18 lica, među kojima je jedan povratnik, dok su samo godinu dana ranije evidentirane dvije osiguraničke prevare, te napominje da ima još predmeta u radu koji nisu riješeni.

Radović pojašnjava da su učesnici u ovim radnjama različite dobi i da nema pravila na kojim lokacijama se fingiraju saobraćajne nezgode, te da su to pretežno javni putevi, ulice u naselju, mjesta koja ne odaju sumnju, ali ima i onih koja se fingiraju u centru grada.

"Akteri fingiranih saobraćajnih nezgoda se prethodno dogovore da izazovu nezgodu, prilikom čega jedan od njih učestvuje sa vozilom manje vrijednosti koji prouzrokuje saobraćajnu nezgodu, dok je drugo vozilo novije i skupocjeno na kojem ima oštećenja koja su nastala u ranijem periodu, pa se prikazuju kao novonastala", ističe Radović.

On dodaje da saobraćajnu nezgodu učesnici prouzrokuju kontrolisanim, namjernim kontaktom manjeg intenziteta, nakon čega pozivaju policiju i zahtijevaju uviđaj.

Ističući da je, uglavnom riječ o profesionalcima, Radović dodaje da ima i saobraćajnih nezgoda gdje nema kontakta među vozilima, već se samo približe, želeći na taj način da stara oštećenja prikažu kao da su nastala u toj nezgodi.

Govoreći o načinu otkrivanja ovakvih saobraćajnih nezgoda, Radović kaže da se sumnja javlja kada se opisani tragovi i oštećenja na vozilima ne mogu dovesti u međusobnu vezu po načinu i težini nastanka, te se dalje vrše provjere u osiguravajućim kućama oko prijavljenih i naplaćenih šteta, a zatim vještačenje.

Radović dodaje da kazne za krivična djela osiguranička prevara zavise od naplate osigurane sume, tako da se oni počinioci koji naplate do 10.000 KM kažnjavaju zatvorom do tri godine, a oni koji naplate više od te sumnje kažnjavaju se zatvorom u trajanju od jedne do 10 godina.

U policiji napominju da je tokom prošle godine podnesen izvještaj za fingiranu saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno osiguravajuće društvo oštećeno za 33.000 KM, za materijalnu i nematerijalnu štetu.