Međunarodni sud pravde u cijelosti je odbacio međusobne tužbe i Srbije i Hrvatske za genocid.

tuzbe srbija hrvatska

Sud je ocijenio da Srbija nije odgovorna za genocid u Hrvatskoj i da Hrvatska nije dokazala da se radilo o namjeri i zavjeri da se djelimično ili u cijelosti unište Hrvati, odnosno da se počini genocid.

Hrvatska tužba mora se odbaciti u potpunosti - zaključio je je sud, navodeći da Hrvatska nije dokazala da su JNA i srpske snage počinile genocid.

Sud je u cijelosti odbacio i protivtužbu Srbije za genocid protiv Hrvatske, ocjenjujući da nije dokazano da je Hrvatska počinila genocid za vrijeme i poslije operacije "Oluja".

Sud je ocijenio da Hrvatzska nije prekršila svoje obaveze iz Konvecije o genocidu i ne može biti proglašena krivom za zavjeru da se počini genocid.

"Protivtužba se odbacuje u cjelosti", zaključio je sud.

Sud je odbacio i zahtjeve za reparacijom obje države.

Sud je ocijenio da Srbija i Hrvatska treba da što prije riješe pitanje sudbine nestalih lica i ohrabrio ih da sarađuju da se realizuju reparacije za žrtve u cilju mira i stabilnosti.